Tegula múr antik
Pre zobrazenie ďalších informácií jednoducho ukážte na obrázky!
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Tegula múr antik v novej farbe Savana.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Bylinkový záhon z klinových kameňov Tegula múr antik vo farbe jávska hnedá.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Stupňovitý vysoký záhon vo farbe lastúrové vápno z Tegula múr antik väzákov vymurovaný a vyškárovaný maltou.

Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Individuálne stvárnená stena pohľadovej zábrany so žulovými kockami, vo farbe lastúrové vápno a pred ňou lavička na sedenie s Carma platňami

Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Tegula múr antik: Normálny kameň ako plotový sokel, väzák ako plotový stĺpik v novej farbe jávska hnedá.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Atraktívny stupňovitý múr z Tegula múr univerzálnych kameňov vo farbe toskana.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Murovaný gril z Tegula múr antik melange sa stará o náladu pri párty na terase.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Oslovujúci záhradný domček z Tegula múr antik vo farbe sivá tieňovaná.

Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Individuálne stvárnená nádherná vstupná oblasť s plotom a záhradným múrom Tegula vo farbe melange.

Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Predsunuté schody farebne a povrchom zosúladené s dlažbou.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Tegula múr lastúrové vápno: prirodzený vzhľad vďaka vzájomne sa prelínajúcim farbám.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Atraktívna pohľadová zábrana s piliermi a polkruhovým vysokým záhonom.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Vysoký záhon z univerzálnych kameňov Tegula múr s jednotlivými prvkami väzákov.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Vďaka klinovým kameňom sa ani v prípade hlbokých oblúkov na vonkajšej strane múru neotvárajú škáry!

    
Tegula múr
presviedča predovšetkým vynikajúcimi vlastnosťami: jedinečným antickým povrchom s otlčenými hranami a rohmi a rovnako vďaka neuveriteľnej rôznorodosti použitia. Pomocou jedného typu kameňa vytvoríte oblúky , rohy, ustupujúce múry, výklenky v múre, zvislé voľne stojace záhradné múry, šikmé svahové steny, schody a ľubovoľné prechody medzi variantmi - podľa motta "Jeden za všetkých"! Dva ďalšie formáty kameňa (Tegula múr antik univerzálny kameň a Tegula múr antik väzák) sú vám k dispozícii pre početné možnosti stvárnenia. A so špeciálnymi klinovými kameňmi*) sa vám celkom ľahko podaria aj plytké oblúky.

Vhodné pre:
• Získanie miesta v svahových polohách
  pre parkoviská, hotové garáže, ihriská
  atď
• Dosiahnutie rovnej záhrady a rastlinnej
  terasy
• Zaistenie svahu pri cestách, prístupoch
  k domu, domových výjazdoch a príjazdoch
• Spevnenie terás a vysokých záhonov
• Zaistenie svahu pri verejných cestách,
  parkoviskách, mostíkoch atď.
• Voľne stojace záhradné, soklové
  a okrasné múry
• Múry pohľadových zábran alebo
  vetrolamové múry pri miestach
  na grilovanie, terasách atď.
• Ploty, plotové piliere a vjazdové piliere
• Umiestnenie cielených akcentov
  stvárnenia na voľnom priestranstve
• Pre každý druh predsunutých schodov:
  priame, točité, variabilné vo výške, hĺbke
  a šírke stupňa
• Pre každý druh obrúb: priame, zakrivené,
  plošne previazané alebo vyvýšené
• Plynulé prechody z vysokého
  na zapustený obrubník možné (postupné
  znižovanie)
• Perfektná harmónia so záhradnými
  múrmi a plotmi z kameňov Tegula múr
• Ideálne doplnenie pre mnohé dlažby
  Rialta antik

Prednosti:
 Inteligentný dvojdrážkový systém pre
  jednoduchú, flexibilnú konštrukciu steny
 Zadná a predná stena kameňa majú
  rovnaký dizajn povrchu.
 Tým sú použiteľné obojstranne a ako
  voľne stojace (napr. ako plot)
 U svahových stien je možné kamene tiež
  zabudovať horizontálne otočené o 90°
 Tým sú možné ďalšie varianty vďaka
  kombinácii obdĺžnikových so štvorcovými
  čelnými plochami
 Voliteľne štvrtinová alebo poloväzba
  otočením kameňov alebo s polovičnými
  kameňmi
 Klinové kamene pre oblúky s malým
  polomerom
 Ďalšie možnosti stvárnenia s Tegula múr
  univerzálnym kameňom a Tegula múr
  väzákom
novinka: všetky Tegula múr kamene sú
  mrazuvzdorné a odolné voči posypovým
  soliam a sú určená na múry a ploty
  priamo na ulici. Kameň je odolný voči
  soľnému poprašku.
novinka: odolné proti mrazu a posypovej
  soli

Tip:
Aj u šikmých Tegula múrov - napr. pre zaistenie svahu - môžete stenu zakryť krycou platňou. V každom prípade ju treba trvalo fixovať lepidlom alebo maltou, aby krycia platňa pevno držala aj pri zaťažení (napr. hrajúcimi sa deťmi)!

Farby:  
Savana
Jávska hnedá
Lastúrové vápno
Sivo tieňovaná
Patina
Pieskovec
Melange

Pilierová krycia platňa
Sivá

Klinový kameň*
Patina
Klinová krycia platňa*
Sivo tieňovaná
Univerzálny kameň
Univerzálny kameň
Vo farbe toskana dostupné len ako univerzálny kameň.

Väzák
(1,5-násobný kameň)

Dierovaný kameň

Malá pilierová krycia platňa
Sivo tieňovaná

Krycia platňa
Sivo tieňovaná

Doplnujúce produkty Súprava Weissenböck antik
Tu nájdete antické dlažobné kamene, schody a obruby, ktoré sa hodia optimálne k Tegula múr antik.
Antický vzhlad Antický vzhľad

* Klinový kameň a klinová krycia platňa 1:
  Polomer múru pribl. 1,0-1,65 m
  Klinový kameň a klinová krycia platňa 2:
  Polomer múru pribl. 1,66-3,75 m

Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Tegula múr patina a plot: Vytvorenie záhrady ako z jedného odliatku.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Dodajte pôsobivý výraz s individuálnymi prvkami tvorby.
 Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Zubatý múr ako opora pre pergolu.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Šikmý podperný múr vo farbe pieskovec: tiež oblúky sú s Tegula múr možné.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Pôsobivý múr s rohovým stĺpom kompletne
z Tegula múr univerzálnych kameňov v polovičnej väzbe s použitím malty vymurovaný a vyškárovaný.
Pre zväcšenie obrázkov kliknite.
Šikmé múry (aj prechod do zvislého múru cez roh je možný), výklenky v múre a schody je možné nádherne vytvoriť s Tegula múr kameňom.

Odkvapové nosy u krycích platní zabraňujú narušeniu muriva.

Ak začnete múr krížom otočeným kameňom, vznikne štvrtinová väzba.

Ak na začiatku otočíte dva kamene krížom alebo použijete väzák (1,5 násobný kameň), vznikne polovičná väzba.
Príklad použitia vysoký záhon
Príklad použitia vysoký záhon

OCHRANOU proti šmuhámTegula múr antik
Možná výška steny:
   ako svahová stena do 1,2 m,
   ako voľne stojaci múr do 2,1 m
Rozmery (D/Š/V):
   Normálny kameň 24,4/18/16 cm
   Univerzálny kameň 24,2/18/7,5 cm
   Väzák 36,6/18/16 cm
   Dierovaný kameň 36,6/18/16 cm
Výška osadenia: 16 resp. 7,5 cm
Hmotnosť:
   Normálny kameň 16 kg/kameň
   Univerzálny kameň 7,7 kg/kameň
   Väzák 25,3 kg/kameň
   Dierovaný kameň 21,3 kg/kameň
Spotreba:
   Normálny kameň cca 26 ks/m²
       resp. 4 ks/b. m
   Univerzálny kameň cca 52 ks/m²
       resp. 4 ks/b. m, ak je lícujúci alebo
       5,5 ks/b. m ak je predsadený
   Väzák cca 17 ks/m² resp. 2,7 ks/b. m
   Dierovaný kameň cca 17 ks/m²
       resp. 5,9 ks/výšk. m
Na stiahnutie: Stiahnutie návodu na osadenie
Kde môžem dostať tento produkt? Zoznam predajcov

Tegula múr antik
normálny kameň
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec,
melange, lastúrové vápno, jávska hnedá, savana
Tegula múr antik klinový kameň 1 a 2*
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec,
melange, lastúrové vápno, jávska hnedá, savana
Tegula múr antik univerzálny kameň
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec, melange, lastúrové vápno, toskana, jávska hnedá, savana

viď
Tegula múr antik univerzálny kameň

Tegula múr antik
väzák
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec, melange, lastúrové vápno, jávska hnedá, savana
Tegula múr antik
dierovaný kameň
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec, melange, lastúrové vápno, jávska hnedá, savana
Tegula múr antik
Krycia platňa
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec, melange, lastúrové vápno, toskana, jávska hnedá, savana
Tegula múr antik
Klinová krycia platňa
Mrazuvzdorné Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, patina, pieskovec, melange, lastúrové vápno, toskana, jávska hnedá, savana
Tegula múr antik Pilierová krycia platňa
Fagyálló Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivá

 

Tegula múr antik
Malá pilierová krycia platňa
Fagyálló Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany OCHRANOU proti šmuhám
Sivo tieňovaná, pieskovec, melange
 
 
backtop

OCHRANOU proti šmuhám

Pozrite tiež:
Tegula múr antik plot
Univerzálny kameň
Väzák
Dierovaný kameň

Návody na osadenie

Súprava Weissenböck
antik

Tu nájdete antické dlažobné kamene, schody a obrubníky, ktoré sa optimálne hodia k Tegula múr kameňom.

Príklady použitia >
vysoký záhon

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450