Die Weissenböck Qualitäts-Garantie

Weissenböck Qualitäts-Garantie

Pozrite tiež:
Nie je betón ako betón
Znaky kvality
3 triedy kvality
Co mi prinesie ...

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

Weissenböck záruka kvality

Weissenböck dlažbové kamene sú vyrábané so zhodou CE podla nrmy Ö NORM B3258 a zodpovedajú triede použitia D v najvyššej kvalite:

 Prísne kontroly výroby, ako aj vlastný a cudzí dozor prostredníctvom štátnych
  autorizovaných skúšobní zarucujú konštantne vysokú kvalitu.
 Ako prvý výrobca v Rakúsku mohol Weissenböck všetky dlažobné kamene nechať
  zaregistrovať v zhode s Ö-NORM.
 Kvalita našich produktov sa pravidelne certifikuje podľa zvlášť vysokých požiadaviek.
 Weissenböck je rakúskym spoločníkom pri kooperácii SF, celosvetovo najväčšej
  kooperácii pri výrobe kameňov pre prírodu.
 Weissenböck je členom FÓRA pre kvalitnú dlažbu, kompetenčného centra pre   vytváranie plôch s betónovými kameňmi.

Najlepšia kvalita vyžaduje výrazne vyššie kritériá kvality ako nariaďuje norma, preto Weissenböck poskytuje záruku kvality na dlažobné kamene. Záruka kvality Weissenböck znamená dodatočnú cudziu kontrolu kvality produktov, o 90 % menej zvetrávania ako požaduje norma CE/ÖNORM a priemerne o 25 % väčšiu pevnosť ako predpisuje norma CE/ÖNORM.

Ručíme: Keď produkty označené symbolom Weissenböck záruka kvality nespĺňajú naše vysoké kritériá kvality, potom nám môžete kamene vrátiť a dostanete späť plnú kúpnu cenu kameňov.
  

 
   
Príklady výrobkov
Váš Weissenböck Plus  
CE konformné a skúšané podľa ÖNORM podľa najvyššej triedy použitia D
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Mrazuvzdorné
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Mrazuvzdorné a odolné voči posypovým soliam z vrchnej strany podľa CE/ÖNORM
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Mrazuvzdorné a odolné voči posypovým soliam zo všetkých strán
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Zvýšená odolnosť voči mechanickému pôsobeniu podľa CE/ ÖNORM
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
30 ročná záruka dostupnosti od Weissenböck
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Weissenböck ručí: hustejší povrch kameňov ( prikázanie čistoty od Weissenböck)
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Weissenböck ručí: optické rozčlenenie plochy je možné
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Weissenböck ručí: o 90 % nižšie zvetranie z vrchnej strany ako predpisuje ÖNORM
NIE
NIE
ÁNO
ÁNO
Weissenböck ručí: o 25% vyššia pevnosť ako predpisuje ÖNORM
NIE
NIE
NIE
ÁNO
Weissenböck ručí: o ca 17% nižší oder ako predpisuje ÖNORM
NIE
NIE
NIE
ÁNO

Vysvetlenie k vlastnostiam produktu a symboly nájdete v Čo mi prinesie..., alebo jednoducho kliknite na Symbol.

backtop
  = Krása prichádza zvnútra -
     Weissenböck prikázanie čistoty

Expandujúci a neodolný voči mrazu íl okolo zrna piesku oslabuje cementovú väzbu, ktorej úlohou je udržať zrno stabilné v danej štruktúre.

 

U Weissenböck sa pre výrobu nášľapného betónu používa len vyčistený kremičitý piesok.
Cement sa potom pevnejšie spája so zrnami piesku a farbami. Odolnosť voči oderu a voči
posypovým soliam sa tým zlepšuje a znižuje sa prašnosť.
   
   
Už pri výbere vstupných surovín sú firmou Weissenböck uplatňované prísne požiadavky. Tak je to aj v prípade betónu nášľapnej vrstvy, ktorá je vrchnou vrstvou dlažbových kameňov, a pre výrobu ktorého je použitý len obzvlášť tvrdý kremičitý piesok zbavený obalového ílu. Prikázanie čistoty od Weissenböck zaručuje pekné kamene s prirodzenými farbami, dlhou životnosťou a hustým a jemným povrchom. Prax dokazuje, že po piatich rokoch sú kamene výrazne krajšie a povrch zostáva jemný a farebne stály.
   
= 17% nižší mechanický oder
Detailný záber povrchu novo položených dlažobných kameňov. Detailný záber povrchu novo položených dlažobných kameňov.
Povrch kameňa po silnom mechanickom odere. Povrch kameňa po silnom mechanickom odere.
   
Mechanický oder je napr. oder povrchu nohami a pri pojazdných plochách intenzívna doprava, reťaze, klince, odhrňovače snehu, zaťaženie nákladnými automobilmi a mechanickými vozíkmi. Ak nie sú kamene voči tomu zvýšene odolné, potom dochádza k nadmernému oderu a k viditeľným zmenám na povrchu. Táto zvýšená odolnosť sa overuje testom na obrúsenie. Kameň so zvýšenou odolnosťou vykazuje merateľne menšie obrúsenie ako ostatné. Weissenböck zaručuje oder < 15 cm3/50 cm2, tj o 17% menší než predpisuje norma CE/ÖNORM.

   
backtop
= o 25% vyššia pevnosť
Obmedzená pevnosť
Vysoká pevnosť
Obmedzená pevnost
Vysoká pevnost

3,6 MPa pevnosť pri štiepení kameňov, príp.
5,0 MPa pevnosť pri ohybe platní.

4,5 MPa pevnosť pri štiepení kameňov, príp.
6,5 MPa pevnosť pri ohybe platní.

   
O čo vyšší tlak kameň alebo platňa vydržia, o to trvácnejšie a zaťažiteľnejšie sú v praxi. Dlažbové kamene a platne od Weissenböck, vyrobené podľa normy ÖNORM B3258 vydržia o 25% vyššie zaťaženie ako požaduje norma. Aj v prípade, že zlyhajú ostatné materiály ( napr. lôžko, škáry ap), prelomia sa tieto kamene až neskôr. Všetky zaručené vlastnosti platia v rámci normovaného testovania.
   
backtop
= 90% menej zvetrávania
Normálna dlažba
Weissenböck zaručuje: čistá dlažba
Normálna dlažba
Cistá dlažba

Až do 1000 g/m2 zvetrania podľa ÖNORM

Max. 100 g/m2 zvetrania

   
V zime dochádza ku kolísaniu teplôt okolo bodu mrazu. Toto vedie k zvetrávaniu. Menej zvetrávania znamená, že plocha zostane čistá a jej vzhľad zostane dlho nezmenený. Podľa ÖNORM je po 28-ich zmrazovacích cykloch povolené zvetranie až do 1.000 g/m2. Weissenböck garantuje max. 100 g/m2 zvetrania, tj o 90% menej ako povoľuje ÖNORM.
   
backtop
backtop
= Čo mi prináša dodatočná cudzia kontrola?
     
Keď existuje registrácia podľa ÖNORM, vykonávajú sa prostredníctvom štátnej akreditovanej skúšobne pravidelne, ale neohlásene kontroly. Ak by sme nesplnili vysoké požiadavky, ohlási sa to inštitútu ÖNORM a odoberie sa registrácia. Tým je zabezpečené, že je priebežne kontrolovaný celý dodávaný tovar a nie len jednotlivé nami zvolený skúšaný tovar a že dodávaný tovar má nemeniacu sa vysokú kvalitu.
   
backtop
= Weissenböck záruka kvality
   
Weissenböck záruka kvality Vám umožňuje zvoliť si výrobky, ktorých kvalita výrazne prekračuje parametre žiadané normou. To Vám zaručuje trvácne a funkčné plochy.

Ručíme: Keď produkty označené symbolom záruky kvality Weissenböck nespĺňajú naše vysoké kritériá kvality, potom nám môžete kamene vrátiť a vrátime vám plnú kúpnu cenu.
   

    
Pre ktoré výrobky existuje Weissenböck záruka kvality?

Prehľad výrobkových vlastností Weissenböck dlažbových kameňov nájdete v tejto tabuľke (PDF 189 KB).
    

   
V prípade otázok sa obráťte na náš zákaznícky servis tel. 0911 605450.

Radi Vám poradíme.
   
backtop