Weissenböck záruka kvality

Pozrite tiež:
Weissenböck záruka
kvality

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

 
Tri triedy kvality pre rozličné nároky.
Pre zobrazenie ďalších informácií jednoducho ukážte a kliknite na obrázky!

Popremýšľajte, akému namáhaniu má byť vystavená plocha.

Niektoré naše dlažby ponúkame v 3 triedach kvality - Top 1+, Top 2+ a Top 3+. Pritom ide výlučne o "vnútorné" kvalitatívne rozdiely - "zvonku" vyzerajú produkty pri kúpe rovnako. Najskôr si premyslite, akým nárokom bude vaša plocha vystavená: Má sa používať posypová soľ? Alebo budete často jazdiť po ploche s pneumatikami od posypovej soli? Bude plocha často zaťažovaná pojazdom? Čím? Je pre vás veľmi dôležité, aby plocha čo najdlhšie vyzerala podobne ako prvý deň? Aké nároky kladiete na trvanlivosť plochy všeobecne? Čím vyššie sú vaše nároky, tým vyššia by mala byť zvolená akostná trieda.
Principiálne podlieha každá výroba kvalitatívnym výkyvom. Produkty, ktoré nespĺňajú naše vysoké minimálne požiadavky, sú vylúčené a recyklované. Z ostatnej dobrej kvality nasleduje ďalší výber do 3 tried Top 1+, Top 2+ a Top 3+. Tým je zaistené, že každý kameň má prinajmenšom kvalitu zaručenú pre príslušnú triedu.
Pri vašej objednávke kameňov, ktoré sú ponúkané v rozdielnych triedach kvality, uveďte aj žiadanú triedu Top 1+, Top 2+ a Top 3+. Pri dodávke môžete na základe príbalového textu zistiť triedu kvality z dodacieho listu a príp. na big-bagu (u Rialta antik a Rialta Grande antik).

Vysokoakostný cement, najpevnejší kremičitý piesok a prísny výber: len to najlepšie je dosť dobré pre kamene triedy Top!
  

Túto dlažbu dostanete v rôznych
triedach kvality:

Rialta antik
Rialta antik
vo farbách toskana, lastúrové vápno, sivo tieňovaná, pieskovec, patina, melange, kobalt,
jávska hnedá,
savana, zlatisto mramorovaná (iba Top 1+)

Rialta Grande antik
Rialta Grande antik
vo farbách sivo tieňovaná, melange, lastúrové vápno

Rialta natur
Rialta natur
vo farbách sivo tieňovaná, farebne mramorovaná,
pieskovec, lastúrové vápno

Rialta Grande natur
Rialta Grande natur
vo farbách sivo tieňovaná, lastúrové vápno

 
backtop

novinka: Co mi prinesie ...
= Mrazuvzdorné

Nemrazuvzdorná

Mrazuvzdorné

Detail povrchu nemrazuvzdorných novo položených dlažobných kameňov.
Detail povrchu mrazuvzdorných novo položených dlažobných kameňov.
Detail povrchu nemrazuvzdorných dlažobných kameňov po 50 x zmrazovacích cyklov s vodou.
Detail povrchu mrazuvzdorných dlažobných kameňov po 50 x zmrazovacích cyklov s
vodou.
   
Ak kamene nie sú mrazuvzdorné, vniknutá voda zničí štruktúru kameňa rozmŕzaním.
To vedie k vyštiepeným nerovným plochám a môže viesť k úplnému zničeniu. Mrazuvzdornosť sa môže preveriť častým zmrazovaním a roztápaním vody na povrchu kameňa. Mrazuvzdorný kameň toto zaťaženie vydrží.

Kamene, ktoré sa vykazujú iba týmto symbolom, sú mrazuvzdorné, avšak nie sú odolné voči posypovej soli.
   
backtop
  = Odolnost proti posypovej soli s dlhou životnostou
     na vrchnej strany

Nemrazuvzdorná a bez odolnosti proti posypovej soli

Mrazuvzdorná a odolná proti posypovej soli

Predtým

Predtým

Po 50 x zmrazovacích cykloch s roztokom
posypovej soli.

Po 50 x zmrazovacích cykloch s roztokom
posypovej soli.

    
Ak kamene nie sú mrazuvzdorné a odolné proti posypovej soli, potom slaná voda zničí štruktúru kameňa. Následkom sú kamene, ktoré môžu byť silne rozrušené a tým vznikajú odštiepené, nerovné plochy - kamene so "vzhľadom vymývaného betónu". Odolnosť proti posypovej soli sa môže preveriť častým zmrazovaním a roztápaním roztokom posypovej soli na povrchu kameňa.

V zime dochádza ku kolísaniam teploty okolo bodu mrazu. To vedie k zvetrávaniam. Menej zvetrávania znamená nemeniaci sa, pekný vzhľad plochy počas dlhšej doby a viac čistoty. Podľa normy ÖNORM je po 28-násobnom striedaní zmrazovacích cyklov dovolené až do 1000 g zvetrania na meter štvorcový.
   
Weissenböck zarucuje: z vrchnej strany o 90 % menšie zvetrávanie Weissenböck zaručuje pre niektoré dlažobné kamene zvetrávanie max. 100 g/m², čo je o 90 % menej ako v norme ÖNORM a zabezpečuje pekný vzhľad plochy a viac čistoty.
Pozrite tiež: Weissenböck záruka kvality.

Pozor: Používajte na vašich plochách iba posypovú soľ, ktorá je vhodná pre povrchy viazané cementom.
backtop
= Odolnosť proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany
   
Ak kamene nie sú odolné proti posypovej soli, potom slaná voda zničí štruktúru kameňa. Následkom sú kamene, ktoré môžu byť silne rozrušené a tým vznikajú odštiepené, nerovné plochy - kamene so "vzhľadom vymývaného betónu". Odolnosť proti posypovej soli sa môže preveriť častým zmrazovaním a roztápaním roztokom posypovej soli na povrchu kameňa. Roztoky posypovej soli nenapadajú kamene len zhora, ale aj zo strany cez škáry a kameň tak môžu zničiť zospodu. Dlažobné kamene Weissenböck sú prvé, ktoré od 1. 9. 2009 preukazujú aj odolnosť spodného jadrového betónu voči mrazu a posypovej soli. Celý kameň zostane neporušený, je jedno, či na kameň pôsobí mráz alebo posypová soľ zhora alebo zo strany cez škáry. Pozor: Používajte na vašich plochách iba posypovú soľ, ktorá je vhodná pre povrchy viazané cementom!
Pozrite tiež: Weissenböck záruka kvality.
   
backtop
= Zvýšene odolné voči mechanickým pôsobeniam

Bez zvýšenej odolnosti...

So zvýšenou odolnosťou...

Detail povrchu novo položených dlažobných kameňov.

Detail povrchu novo položených dlažobných kameňov.

Povrch kameňa po silnom
mechanickom pôsobení.
Povrch kameňa po silnom
mechanickom pôsobení.
   
Mechanické pôsobenia sú napr. oder nohami a pri pojazdných plochách intenzívnejšia doprava, reťaze alebo klince športovej obuvi, zariadenia na odpratávanie snehu, zaťaženia povrchu nákladnými automobilmi a vysokozdvižnými vozíkmi. Ak kamene nie sú vo zvýšenej miere odolné, dôjde k nadmernému oderu a k nápadne viditeľným zmenám povrchu. Táto odolnosť sa preveruje prostredníctvom testu na obrus. Kameň so zvýšenou odolnosťou vykazuje merateľne menšie opotrebenie ako iné kamene.

Weissenböck zarucuje: cca o 17 % nižšie mechanické opotrebenie Weissenböck zaručuje oder < 15 cm3/50 cm², to je o cca 17 % menší oder, ako predpisuje norma CE/ÖNORM.
Pozrite tiež: Weissenböck záruka kvality.
backtop
Weissenböck zarucuje: o 25 % vyššiu pevnost = o 25 % vyššia pevnosť
Nízka pevnosť
Vysoká pevnosť
Nízka pevnost Vysoká pevnost

3,6 MPa pevnosť na štiepenie u kameňov príp.
5,0 MPa pevnosť v ťahu pri ohybe u platní

4,5 MPa pevnosť na štiepenie u kameňov príp.
6,5 MPa pevnosť v ťahu pri ohybe u platní

   
Čím vyšší tlak (Mpa) vydrží jeden kameň alebo jedna platňa, tým sú zaťažiteľnejšie a trvanlivejšie v praxi. Dlažby a platne Weissenböck vyrobené podľa normy ÖNORM B3258 je možné zaťažiť o približne 25 % viac ako požaduje norma ÖNORM. Aj pre prípad, ak zlyhajú iné vonkajšie stavebné materiály (napr. lôžko, škára atď.), takéto produkty sa tak zlomia až neskôr. Všetky zaručené hodnoty platia v rámci skúšky podľa normy.
Pozrite tiež: Weissenböck záruka kvality.
   
backtop
Weissenböck zarucuje: nepriepustnejší povrch kamena (príslub cistoty od firmy Weissenböck)   = Krása prichádza zvnútra -
     ponuka čistoty Weissenböck
Das Weissenböck Reinheitsgebot

Prítomný íl neodolný voči mrazu okolo zŕn piesku oslabuje silové spojenie k cementovému kameňu, ktorý má za úlohu udržiavať zrná v štruktúre stabilné.

 

Na výrobu nášľapného betónu Weissenböck sa používa iba vyčistený kremenný piesok. Cement sa môže pevne spojiť so zrnami piesku a farbami. Odolnosť voči mechanickému pôsobeniu a posypovým soliam sa zlepší.
   
Už pri výbere surovín pre dlažobný betón sa firmou Weissenböck kladú zvlášť vysoké požiadavky. Tak sa pre lícny betón, ktorý je najvrchnejšou vrstvou dvojvrstvovo zabudovaných kameňov dlažby, používa iba zvlášť tvrdý kremičitý piesok, ktorý bol vyčistený od obalového ílu. Takto sa zabezpečí prísľub čistoty od firmy Weissenböck pekné kamene s priateľskými farbami, dlhou životnosťou a nepriepustným, konštantne jemným povrchom. Prax po piatich rokoch ukazuje zreteľne krajšie kamene s omnoho dlhšie pretrvávajúcim povrchom.
Pozrite tiež: Weissenböck záruka kvality.
   
backtop
Weissenböck zarucuje: optické rozclenenie plochy = Optické rozčlenenie plochy je možné
   
Ako optické rozčlenenie a pre rôzny vzor kladenia sú napr. pri Rialta antik a natur k dispozícii tri rozličné šírky pásov a pri ostatných dlažbách rozličné formáty. Takto vytvoríte individuálny, prirodzený vzhľad.
Pozrite tiež: Weissenböck záruka kvality.
   
backtop
= Zaťažiteľnosť plôch
   
Takto označené produkty sú podľa symbolu, ak ste pracovali podľa našich návodov
na pokládku, vhodné na...
   
zaťaženie chodcami (napr. chodníky, terasy)
zaťaženie osobnými automobilmi (napr. vjazdy, parkoviská, vnútorné dvory)
zaťaženie nákladnými automobilmi (napr. silne frekventované dopravné plochy, verejné cesty, oblasti s ťažkou dopravou).
   
backtop
= Vodoodpudivý
  
 
  Vodoodpudivá dlažba Rialta antik
 
Hydrofóbne (= vodu odpudzujúce) povrchy majú zníženú nasiakavosť. To podporuje odolnosť voči mrazu a posypovým soliam, redukuje pravdepodobnosť výkvetov a znižuje pohlcovanie špiny.
Pozor: Aj hydrofóbne kamene pohlcujú po určitom čase pôsobenia vodu. Miera je však menšia ako pri nehydrofóbnych produktoch!
  
backtop
= Otestované a registrované podľa Ö-Norm

   
Norma Ö-Norm B3258 pre dlažobné kamene rozlišuje 4 triedy používania:
A = mrazuvzdorná, B = mrazuvzdorná a odolná proti posypovej soli, C = mrazuvzdorná a zvýšene odolná proti mechanickým zásahom a D = mrazuvzdorná a odolná proti posypovej soli a zvýšene odolná proti mechanickým zásahom. Najvyššia trieda používania je tak "D".
Aby bolo možné označiť produkt ako "otestovaný podľa Ö-Norm", musí sa tento registrovať v zozname produktov v zhode s normou pri Rakúskom normalizačnom inštitúte. Predpokladom pre to je tiež pravidelná cudzia kontrola štátom autorizovanou skúšobňou. Táto odoberá a testuje kamene bez ohlásenia a negatívne výsledky skúšky musí bezodkladne oznámiť Rakúskemu normalizačnému inštitútu. Tým máte istotu, že kamene uvedené v registri zodpovedajú skutočne triede použitia. V tom je podstatný rozdiel k "normálnemu" atestu, pre ktorý môže skúšané kamene zvoliť výrobca resp. negatívne výsledky skúšky nemusí oznamovať a to pre registráciu nepostačuje.
Mimochodom: aktuálny stav registrovaných produktov v zhode s normou si môžete vyvolať na internete na http://www.on-norm.at v rubrike "Certifikácia - produkty v zhode s normou"!
   

backtop
Pozrite tiež:
Hustota betónu ako kvalitatívna charakteristika

  Hustota betónu ako kvalitatívna
  charakteristika

backtop

Weissenböck záruka na dostupnost kamenov + Weissenböck záruka kvality Zvýšene odolné voci mechanickým pôsobeniam Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany Zataženie osobnými automobilmi Weissenböck záruka na dostupnost kamenov + Weissenböck záruka kvality Odolnost proti posypovej soli s dlhou životnostou na vrchnej strany Odolnost proti posypovej soli a mrazu z vrchnej strany Weissenböck záruka na dostupnost kamenov Optické rozclenenie plochy je možné Odolnost proti posypovej soli s dlhou životnostou na vrchnej strany o 25 % vyššiu pevnost Ponuka cistoty Weissenböck Zataženie osobnými automobilmi Mrazuvzdorné Optické rozclenenie plochy je možné Zataženie osobnými automobilmi Mrazuvzdorné Ponuka cistoty Weissenböck Optické rozclenenie plochy je možné Zvýšene odolné voci mechanickým pôsobeniam + Weissenböck záruka kvality Zvýšene odolné voci mechanickým pôsobeniam Ponuka cistoty Weissenböck Triedy kvality TOP 3+ Triedy kvality TOP 2+ Triedy kvality TOP 1+ Mrazuvzdorné