Záruka na dostupnost kamenov

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

   
Weissenböck záruka na dodatocný nákup kamenov.
Záruka na dostupnost kamenov = Záruka na dostupnost kamenov
Bez záruky na dodatočný
nákup kameňov:
So zárukou na dodatočný
nákup kameňov:
Bez záruky na dodatocný nákup kamenov
So zárukou na dodatocný nákup kamenov
Keď sa produkty viac nedodávajú, musí sa vydláždiť buď znova celá plocha alebo vzniknú nepekné fľaky s falošnými kameňmi alebo inými povrchmi. So zárukou Weissenböck na dodatočný nákup kameňov môžete ešte po 30 rokoch dopĺňať plochy alebo uskutočniť vyspárkové práce (opravy) s rovnakým produktom.
Weissenböck zaručuje: Produkty, ktoré sú označené symbolom záruky na dostupnosť kameňov, môžete od času dodávky dokúpiť minimálne ďalších 30 rokov. V opačnom prípade dostanete v hotovosti až do 50.000,- EUR*)
   
*) Ak by firma Weissenböck Baustoffwerk GmbH nemala byť schopná dodržať tento prísľub, potom dostanete na m² dodatočne objednaného a nedodaného tovaru úhradu zrážkou 50,- EUR. Úhrada zrážkou je obmedzená na maximálne 50.000,- EUR. Záruka sa vzťahuje na tvar a rozmery kameňov. Malé odchýlky voči pôvodnému vzhľadu povrchu v štruktúre a farbe sú zo záruky vylúčené. Nárok na ručenie musí zákazník voči firme Weissenböck preukázať prostredníctvom faktúry alebo dodacieho listu.
backtop