Časté dotazy ...
... k téme:

Vytvorené plochy |  Vytvorené múry

Otázky: Ktoré dlažbové kamene a platne sú k dispozícii a ktoré
sú pre mňa vhodné?
  Môžem pokladať dlažbu sám, aj keď som to doposiaľ nikdy nerobil?
  Ako sa musí urobiť základ?
  Ako sa musí utvárať škáry medzi dlažbovými kameňmi?
  Môže sa jazdiť po dlažbe s osobným respektíve nákladným automobilom?
  Ako dlho musím čakať než budem môcť jazdiť po dlažbe?
  Ktoré povrchy a farby sú k dispozícii?
  Ako sa urobí bočné ohraničenie?
  Ako znížim pravdepodobnosť trávy a buriny medzi dlažobnými kameňmi?
  Ako sa môže znížiť znečistenie z dôvodu piesku zo škár na ploche dlažby?
  Dostal som kamene s antickým povrchom dodané v obaloch BigBag. Vyzerajú na pohľad silno otlčené alebo dokonca rozbité. Je to normálne?
  Ako pôsobia silne vyštiepané kamene v položenej ploche?
  Sú dlažbové kamene mrazuvzdorné?
Čo mi prinesie impregnácie z výroby RÝCHLO ČISTÉ?
  Čo mi prinesie ďalšia impregnácia počas stavby?
  Prečo mám predimpregnované platne ešte raz impregnovať počas stavby?
  Môžem impregnovať tiež len počas stavby?
  Zmení sa impregnáciou farba mojich platní?
 

Ako dlho drží takáto impregnácia?

  Môžem takúto impregnáciu použiť aj v interiéri?
  Pomáha impregnácia proti všetkým druhom škvŕn?
Čo mám robiť v prípade znečistenia?


Ktoré dlažbové kamene a platne sú k dispozícii a ktoré sú pre mňa vhodné?

K dispozícii sú dlažbové kamene a platne pre zaťaženie osobnými a nákladnými automobilmi. Okrem toho sú k dispozícii dlažbové kamene a platne, ktoré sú zvýšene odolné proti mechanickému poškodeniu. Tieto môžu byť opäť odolné proti mrazu
a posypovej soli alebo odolné proti mrazu.

V súkromnej oblasti sa často dá očakávať iba prevádzka osobných automobilov a bežné odstraňovanie snehu lopatou na sneh. Pre toto sú vhodné všetky dlažbové kamene.

Pre projektovanie vo verejnej oblasti a v oblasti zaťažené prevádzkou nákladných automobilov odporúčame kontaktovať našu zákaznícku službu na telefónnom čísle
0911 605 450.

Ak si chcete vychutnať predovšetkým hľadisko tvarovania a vkusu, odporúčame informovať sa na našich Vytvorených plochách.


Môžem pokladať dlažbu sám, aj keď som to doposiaľ nikdy nerobil?

Myslíme, že áno. Napriek tomu odporúčame poveriť preškolených profesionálov,
ak chcete dosiahnuť dobre projektovaných a spracovaných vonkajších zariadení.

Dbajte prosím našich pokynov Správne dláždenie a pred vyžiadaním ponuky
si ich vytlačte ako návod na kladenie. Ďalej si vyžiadajte tiež naše návody na kladenie špecifické pre jednotlivé produkty!


Ako sa musí urobiť základ?

Dbajte prosím našich pokynov Správne dláždenie a pred vyžiadaním ponuky
si ich vytlačte ako zoznam materiálov a ako návod na kladenie.


Ako sa musí utvárať škáry medzi dlažbovými kameňmi?

Principiálne činí šírka škár 3-5 mm pri štandardných škárovacích pieskoch s veľkosťou zrna 0-4 mm. Vodopriepustné dlažbové systémy, ktoré odvodňujú škárou, je treba škárovať s odstupom v minimálnej dimenzii 2-4 mm.

Dbajte prosím našich návodov na kladenie a prípadne si ich vytlačte pred začatím dláždenia.


Môže sa jazdiť po dlažbe s osobným respektíve nákladným automobilom?

To závisí od konkrétnych proporcií kameňa, správnej výstavby dláždenej plochy
a frekvencie zaťažovania nákladným automobilom. Všeobecne je možné zaťažovať dlažbové kamene v pieskovom lôžku od výšky kameňa 4 cm osobnými automobilmi
a dlažbové kamene respektíve dlažbové platne až do maximálnej bočnej dĺžky 35 x 35 cm pri výške kameňa 8 cm je možné zaťažovať nákladnými automobilmi.

Principiálne platí, čím častejšie bude plocha zaťažovaná nákladnými automobilmi,
tým menšie by mali byť zvolené formáty. Ďalej platí, čím častejšie bude plocha
zaťažovaná nákladnými automobilmi, tým skôr by mala byť plocha kladená diagonálne proti hlavnému smeru jazdy, mala by byť vytvorená v klenutom štýle (vypuklosť)
a mali by byť použité spojovníky.

Pre správny postup výstavby kliknite na návody na kladenie a prípadne si ich pred začatím stavby vytlačte.


Ako dlho musím čakať než budem môcť jazdiť po dlažbe?

Po dohotoveniu všetkých krokov výstavby a po finálnom vyčisteniu plochy je možné zaťažovať plochu jazdou.


Ktoré povrchy a farby sú k dispozícii?

Prelistujte si prosím stránky našich produktov alebo si vychutnajte náš fotoalbum.

Z dôvodov tlače fotografií a digitalizácie odporúčame pri vašom rozhodovaní pre kamene, aby ste si pozreli pokladené plochy tak, ako vyzerajú v skutočnosti (napr. u dobrého obchodníka so stavebninami vo vašom okolí).


Ako sa urobí bočné ohraničenie?

Bočné ohraničenie alebo tiež bočná obruba má za úkol mrazuvzdorne upnúť medzi
ňou uložené dlažbové kamene. Toho dosiahnete buď s pomocou 14 až 25 cm
vysokých obrubníkov alebo palisád (pozrite tiež Správne dláždenie).


Ako znížim pravdepodobnosť trávy a buriny medzi dlažobnými kameňmi?

Principiálne platí: Čím menší je škára (napr. 5-8 mm), tým menej je náchylná
na nežiaduci porast. Okrem toho zaistite, aby škáry boli husto vyplnené škárovacím pieskom. Použitie tužidla škárovacieho piesku v rámcu nového škárovania redukuje
trávny porast.

V prípade viazaného alebo zmiešaného spôsobu stavania predchádza maltová škára
zo škárovacej malty pre dlažby vzrastu buriny.


Ako sa môže znížiť znečistenie z dôvodu piesku zo škár na ploche dlažby?

Ak sa domnievate, že sa u vašej plochy môže pri čistení (čistení tlakom) alebo v dôsledku dažďa piesok vyplavovať, odrolovať alebo môže byť vyhrabaný mravcami, potom
vám odporúčame použiť tužidlo pre škárovací piesok v súlade s informácií o produkte. Tento spevňuje škáru a znižuje pravdepodobnosť vymývania


Dostal som kamene s antickým povrchom dodané v obaloch BigBag. Vyzerajú na pohľad silno otlčené alebo dokonca rozbité. Je to normálne?

Pri produktoch, ktoré boli umelo zostarnuté (napr. Rialta antik), sa môžu hrany a časti
z kameňa silno a veľmi nerovnomerne vyštiepiť. Pritom sa môžu stať viditeľnými aj časti jadrového betónu. Aj po položení a pri používaní sa môžu ešte časti kameňov odštiepiť. Tento "antický" vzhľad je želaný a pri správnej pokládke dáva vyškárovanej ploche
v celkovom pohľade čaro. Využiteľnosť plochy tým nie je ovplyvnená. Pri dodávke
v tzv. big-bagoch môžu byť obsiahnuté aj kompletne prelomené kamene, ktoré vzniknú
pri výrobnom postupe. Z tohto dôvodu sa v jednom big-bagu nachádza na pokládku
plochy vždy viac kameňov, ako je uvedené na dodacom liste (bezplatná nadmerná dodávka ako náhrada za prelomené kamene). Prachová vrstva na povrchu kameňa existujúca pri dodávke podľa možnosti z dôvodu umelého procesu starnutia zmizne
po nejakom čase pôsobením normálnych poveternostných vplyvov.


Ako pôsobia silne vyštiepané kamene v položenej ploche?

Silne odlomené rohy a hrany "zmiznú" v ploche po vyškárovaní samé od seba. Celkovo poskytnú ploche veľmi prirodzený vzhľad.

Pozri k tomu aj antický vzhľad.


Sú dlažbové kamene mrazuvzdorné?

Odpoveď znie áno. Všimnite si prosím, že väčšina našich dlažbových kameňov
je tiež dokonca odolná proti posypovej soli.


Čo mi prinesie impregnácie z výroby RÝCHLO ČISTÉ?

Ochrana z výroby pre vaše platne Carma (Classic alebo Nobile)
Ľahšie čistenie pri silnom znečistení vďaka jemnému vyplneniu pórov impregnačnou
  technikou RÝCHLO ČISTÉ
Hodvábny lesk na povrchu
Protišmykové pre vysokú bezpečnosť zvlášť pri riešeniach schodov
Trvácna ochrana* vďaka vrstve odolnej proti UV-žiareniu, ale priepustnej pre pary
Dlhšie pekné platne vďaka predchádzaniu možným budúcim výkvetom
Pri opracovaní maltovou škárou je platňa lepšie chránená pred zvyškami škárovacej
  malty
Farebne stabilná, mrazuvzdorná a nezafarbená horná vrstva vďaka najmodernejšej
  impregnačnej technike
Impregnácia RÝCHLO ČISTÉ bez rozpúšťadiel na vodovom základe FinalitŽ
Vhodné pre všetky oblasti použitia Carma Classic a Carma Nobile

* Pamätajte si prosím, že každú formu impregnácie musíte z času na čas obnoviť,
  aby bola zaistená neprerušená funkčnosť.


Čo mi prinesie ďalšia impregnácia počas stavby?

Impregnácie počas stavby prináša okrem výhod impregnácie z výroby tiež ochranu
škár pred znečistením.


Prečo mám predimpregnované platne ešte raz impregnovať počas stavby?

Preto, aby aj škára bola chránená impregnáciou.


Môžem impregnovať tiež len počas stavby?

Samozrejme. Avšak potom sa zriekate ochrany platne pri skladovaní, transporte
a spracovaní.


Zmení sa impregnáciou farba mojich platní?

Farba samotná sa tým nezmení. Avšak po použitiu s impregnáciou RÝCHLO ČISTÉ získajú platne hodvábny lesk.


Ako dlho drží takáto impregnácia?

V závislosti od namáhania plochy vydrží takáto impregnácia medzi jedným a piatimi
rokmi.


Môžem takúto impregnáciu použiť aj v interiéri?

Naše impregnácie z výroby RÝCHLO ČISTÉ môže byť na základe jej rozpustnosti
vo vode bez váhania použitá v interiéroch.


Pomáha impregnácia proti všetkým druhom škvŕn?
Čo mám robiť v prípade znečistenia?

Dôležité:
RÝCHLO ČISTÉ vám pomáha ľahšie vyčistiť vaše plochy, pokiaľ je znečistenie
(napr. škvrnou od vína) krátko po jeho vzniku opäť odstránené. Znečisteniam z okolia alebo v dôsledku používania, ktoré pôsobia priebežne a trvalo, nie je možné týmto zabrániť, no v kombinácii s prírodným povrchom platní Carma často dodajú takejto
ploche ten správny pôvab.


Casté dotazy ...
... k téme:

Vytvorené múry |  Vytvorené

Otázky: Ktoré múry sú k dispozícii a ktoré kamene pre múry sú pre mňa vhodné?
  Potrebujem základ a ako vysoký môže byť múr?
  Môžem múr stavať ja sám?
  S pomocou čoho môžem zhotoviť zákruty alebo sklonené múry?
  Ktoré rastliny môžem použiť pre zelené múry?


Ktoré múry sú k dispozícii a ktoré kamene pre múry sú pre mňa vhodné?

Existujú podperné múry, protihlukové steny, pohľadové zábrany a vetrolamové steny. Mnoho týchto múrov sa zriaďuje tiež z čisto estetických dôvodov - pozrite tiež Utváranie s úrovňami.

Pre steny neosádzané rastlinami odporúčame náš suchý múr Tegula.

Pre múry osádzané rastlinami odporúčame naše lyžice trpaslík.


Potrebujem základ a ako vysoký môže byť múr?

U nízkych múrov nepotrebujete žiaden základ. Od kedy je treba urobiť základ závisí tiež od produktu.

Na našej domovskej stránke nájdete pod návodmi na osadenie odpovedajúce výšky múrov a údaje o rozmeroch základov.

Naše vnútorná služba vám rada pomôže vo vašom špecifickom priepade na telefónnom čísle 0911 605 450.

Významné je, že pri suchom murive nepotrebujete žiaden nezamŕzajúci základ. To znamená, že nemusíte kopať základy do hĺbky 1 m, pretože naše steny nie sú citlivé na sadanie.


Môžem múr stavať ja sám?

Myslíme, že áno. Napriek tomu odporúčame poveriť preškolených profesionálov, ak chcete dosiahnuť dobre projektovaných a spracovaných vonkajších zariadení.

Okrem toho prosím dodržiavajte nasledujúce návody na osadenie a pred vyžiadaním ponuky si ich vytlačte.


S pomocou čoho môžem zhotoviť zákruty alebo sklonené múry?

Zákruty:
Všetky naše kamene pre múry sú vhodné aj pre zakrúcané a zakrivené kladenie. Dbajte prosím minimálnych polomerov v našich návodoch na osadenie.

Sklonené steny:
môžu byť vytvorené so všetkými našimi kameňmi pre múry.


Ktoré rastliny môžem použiť pre zelené múry?

Pri výbere rastlín by ste mali zohľadňovať hlavne domáce rastliny. Tvrdé, hlboko koreniace druhy ako aj rastliny odolné proti suchu a priamemu slnečnému žiareniu sú obzvlášť vhodné.


backtop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450