Kamene pre pohodu

Pre zobrazenie ďalších informácií jednoducho ukážte a kliknite na obrázky!

 Konatel Ing. Stefan Weissenböck
Konateľ Ing. Stefan Weissenböck
   
Keď staviteľ Ing. Werner Weissenböck v
roku 1946 založil svoju malú stavebnú spoločnosť, ani netušil, akým smerom sa táto firma bude ešte rozvíjať. V priebehu takmer 70 rokov bola založená spoločnosť, ktorá v súčasnosti úspešne pôsobí na mnohých trhových oblastiach: kompletné vytváranie vonkajších inštalácií s pomocou dlažieb, svahových kameňov a schodových platní, garážových platní ako aj hotových garáží a prístreškov - pre každú oblasť vonkajšieho použitia ponúka Weissenböck kompetentné a vysokohodnotné riešenia! V marci 2015 sa uskutočnilo prevzatie spoločnosti firmou BWL Betonwerk Linden GmbH &Co. KG, spoločnosťou patriacej do skupiny Rohrdorfer. Konateľmi sú pán Ing. Stefan Weissenböck a pán Jakob Socher. Dnes je spoločnosť v oblasti vonkajšieho stvárnenia známa ako inovatívny a zodpovedný partner.
   
70 rokov skúseností v staveníctve vo firme  Weissenböck!
70 rokov skúseností v staveníctve vo firme Weissenböck!

   
Kamene a betón, to je naša
vášeň!

Že je pre nás kvalita viac ako len heslo, vám doložíme pomocou niekoľkých príkladov:
Už mnoho rokov disponuje
  Weissenböck rakúskou značkou kvality.
Prísna kontrola výroby ako aj vlastný
  a cudzí dozor prostredníctvom štátnych
  autorizovaných skúšobní zaručujú
  konštantne vysokú kvalitu.
   
Ako jediný výrobca v Rakúsku sme mohli
  všetky naše dlažobné kamene registrovať
  v súlade s ÖNORM.
Výroba platní, dlažby a murovacích   kameňov ako aj garáží a prístreškov je už   mnoho rokov certifikovaná podľa vysokých   požiadaviek.
Ako spoločník SF Kooperation a člen
  Zväzu rakúskych betonárskych podnikov
  (VÖB) ako aj člen Forum Qualitätspflaster
  sme si stanovili cieľ starostlivosti a
  zveľaďovania kultúry dlažby v Rakúsku.Pre zlepšenie čitateľnosti je vo všetkých textoch na tejto stránke odstránené používanie mužských a ženských oslovení. Mienené a oslovené sú vždy samozrejme obidve pohlavia.

Weissenböck Baustoffwerk
Gesellschaft m.b.H.

A-2620 Neunkirchen
ul. Weissenböck 1
Tel.: 0911 605 450
Fax: 02 4591 4613
office@weissenbock.sk

Konateľ: Ing. Stefan Weissenböck
   
Úradník pre ochranu údajov: Michael Unterreitmeier, Dipl. Betriebswirt (FH)

Predajné a dodacie podmienky
Impressum
Zásady ochrany osobných údajov
    

backtop

Produkt wurde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften ausgezeichnet.
Cena ACR za kooperáciu 2006

Cena za inovácie 2012
Cena za inovácie 2012

Pozrite tiež:
Vytvorené steny
Vytvorené plochy
Garáže a prístrešky

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450